Reklamacje

WZÓR   FORMULARZA   REKLAMACJI

………………………., ……………………………….

…………………………………………
(imię i nazwisko Klienta)


………………………………………..


…………………………………………
(adres Klienta do korespondencji)


…………………………………………
(numer telefonu do kontaktu)

Mirosław Bogdanowicz
atramArt Bogdanowicz Mirosław
Janiny Omańkowskiej, 107/1
60-465 Poznań
biuro@atramart.pl

REKLAMACJA

Oświadczam, że zgłaszam reklamację w sprawie umowy sprzedaży, zawartej w dniu ………………………………………… i dotyczącej zakupu następującego towaru:

1) …………………………………………………………....................……… za cenę ……............…………,
2) …………………………………………………………....................……… za cenę ………............………,
3) ……………………………………………………....................…………… za cenę …………............……,

Nr zamówienia……………………………………………............……..………………….………

Nr faktury lub paragonu …………………………….......……………………..………………

Powyżej wskazany towar jest wadliwy, ponieważ

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Data stwierdzenia wady…………………………………………

Do niniejszej reklamacji załączam / nie załączam* fotografie obrazujące ww. wadliwość towaru.

Powyżej opisana niezgodność towaru z umową jest istotna / nieistotna*.

W związku z powyższym, w razie uznania reklamacji, żądam**:

1) Zwrotu gotówki albo

2) Wymiany towaru na nowy albo

3) Naprawy towaru.

Mam świadomość, że przekazane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celach związanych z wykonaniem tej reklamacji oraz spełnieniem związanych z nią żądań i to na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa. Wiem, że przysługuje mi prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

……………………………………………………
(imię, nazwisko i podpis Klienta)

Informacja dodatkowa od Sprzedawcy:
Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celach związanych z wykonaniem Państwa reklamacji oraz spełnieniem związanych z nim żądań i to na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji zostało zawartych w dokumencie „Informacje od administratora danych osobowych”.


* niepotrzebne skreślić.
** należy dokonać wyboru, a pozostałe skreślić.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl